Undervisning

I 2021 tok jeg spesialiseringsutdannelsen didaktisk sexolog, som betyr at jeg som sexolog har spesialisering innen undervisning og foredrag. Jeg leies inn til alle klassetrinn fra 1.kl – VGS, og for å holde kurs for barnehagepersonale, helsesykepleiere, lærere og foreldre.

Jeg kan også leies inn til foreldrekvelder og lærermøter, eller samtale med helsesykepleier for å tilrettelegge for en bedre seksualundervisning. Dagens undervisning er svært mangelfull, og den starter alt for sent. Som fagperson kan jeg bidra på flere områder for å skape et trygt rom der barna får tilrettelagt informasjon, og at de kan bli trygge på egen kropp, seksualitet, grenser m.m. Jeg har eget opplegg for hvert klassetrinn, og har også opplegg for barnehager. I barnehagene er målet å gi personalet verktøy de kan bruke for å trygge barna innen kropp og grenser, og hvordan de skal håndtere barnas naturlige utforskende lek uten å påføre dem skam rundt dette. Jeg arrangerer også spørrekvelder/temakvelder for ungdommer i samarbeid med lokale bibliotek, ungdomshus og helsestasjoner.

Kontakt meg

    Navn*

    E-mail*

    Tlf

    Emne

    Melding